TADANO GR500-1 541238

รถเครน 50 ตัน ล้อยาง TADANO GR500E-2-bkasale

TADANO FROM JAPAN

MODEL : GR500E-2
S/N : 541238
YEAR: 2015

รถเครน นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น 100% รถคุณภาพดี สามารถยกได้ถึง 50 ตัน (มีจำนวนจำกัด)

รถเครนล้อยาง 50 ตัน เหมาะกับการก่อสร้างที่สูง และมีน้ำหนักมากในการยกถึง 50 ตัน

  • น้ำหนักขนาด 50 ตัน
  • 4 ล้อ